oficiálne stránky obce
Vitajte na stránkach obce Inovce!
Poslanci obecného zastupiteľstva PDF Tlač


Starosta obce :

Milan Poľak , telefón 0918 451 208


Poslanci:

Ján C h r a p o v i č - zástupca starostu

Libor C h r a p o v i č - predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Milan S t a n k o  - predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Mgr. Pavol N o v á k  - člen komisie na ochranu verejného záujmu

Jaroslav S t a n k o  - člen komisie na ochranu verejného poriadku

 
Územný plán obce PDF TlačÚzemný plán obce je financovaný z príspevku ERDF  (ES)  , štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Inovce  a Ruský Hrabovec
v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku uzavretou s MVaRR SR.  Číslo projektu : 2004-OPZI-34/A-KE-0096

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack